AIA DUTCHPETCH

          สร้างชีวิตที่ต้องการ ด้วยอาชีพ AIA FA Standard เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและยกระดับ ให้เป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาชีพ ที่มาแรงแห่งอนาคต และ เป็นที่ต้องการของตลาดของ ประเทศไทย เพราะปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิตแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Financial Advisor ยังสามารถ ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งเวลา รายได้ และความก้าวหน้าแตกต่าง จากตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป
          AIA FA Standard   คือ ตัวแทนประกันชีวิต และ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินของบริษัท เอไอเอ จำกัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นของทาง AIA เพื่อที่จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ในการออกไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของคนไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมมากที่สุด และในโครงการยังมีแผนรับรองรายได้เดือนละ 10,000 – 25,000 บาท ให้นานสูงสุด 12 เดือน รวมทั้งค่าคอมมิชชั่นและโบนัส FA ต่างๆอีกมากมาย โปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) คือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ โดยในหลักสูตรมีแผนรับรองรายได้ที่คุณสามารถกำหนดเอง รวมถึงมีค่าคอมมิชชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ
          AIA FA PRIME   คือ โครงการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต เน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับคนทำงานที่มีประสบการณ์ และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน โดยมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล "MDRT" โปรแกรม FA Prime ในโครงการยังมีแผนรับรองรายได้เดือนละ 30,000 - 150,000 บาท ให้นานสูงสุด 12 เดือน รวมทั้งค่าคอมมิชชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ

ผลประโยชน์จากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต "AIA FA"

มาแรง #อันดับ 1 AIA FA อาชีพนี้อยู่ได้ทุกยุค

          อาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาชีพ ที่มาแรงแห่งอนาคต และเป็นที่ต้องการของตลาดของ ประเทศไทย เพราะปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิตแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Financial Advisor ยังสามารถ ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งเวลา รายได้ และ ความก้าวหน้าแตกต่าง จากตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป FA หรือ FINANCIAL ADVISOR คือ ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ ผู้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม ให้กับผู้ที่ต้องการมีความมั่นคงทางด้านการเงิน และ ไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ โดยมีทีมงานที่ได้รับการการันตีจาก AIA บริษัท ประกันชีวิตอันดับ 1 ของไทย ที่มีสถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุด ที่พร้อมสนับสนุนให้คุณไปถึงเป้าหมาย ด้วยหลักสูตร และ เครื่องมือที่ทันสมัย AIA มีความมุ่งมั่นในการคัดเลือกและสรรหากลุ่มคนรุ่นใหม่ สายเลือดใหม่ ที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่น ใฝ่หาความสำเร็จ ไขว่คว้าโอกาสความก้าวหน้าในสายงานและต้องการรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อเข้าเสริมทัพกับทีมงานของ เอไอเอ เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงิน โดยเฉพาะด้านการประกันชีวิตอย่างมืออาชีพ ด้วยความเป็นผู้นำตลาด วงการประกันชีวิตของ AIA มากกว่า 100 ปี จึงมั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาการเงิน FA ทุกคนจะได้มุ่งสู่ความสำเร็จไปกับบริษัทที่มั่นคง พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับบุคลากรมืออาชีพของบริษัทที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้กับเหล่าที่ปรึกษา

สมัครตัวแทนประกัน AIA

ติดต่อได้ที่
ไอรินลดา เอิบอาบ
เบอร์โทรศัพท์
0944562659
อีเมล์
[email protected]
ที่อยู่
152 ซ.จิ๊บดำริห์ ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Line
ประกันชีวิต,ตัวแทนประกันชีวิต FA Standard,ตัวแทนประกันชีวิต FA Prime,ตัวแทนประกันชีวิต FA Standard AIA,สมัครงาน AIA,สมัครเป็นตัวแทน AIA,AIA FA Standard,AIA FA Prime,การทำงานเป็นตัวแทน AIA,ตัวแทน FA AIA